Menadžment

Home - Menadžment

Savremena znanja iz oblasti menadžmenta su ključ za uspeh pojedinaca, kompanija, ali i društava u celini. Zajedno sa našim partnerima sa Fakulteta organizacionih nauka, ali i sa ostalim članovima tima, nastojimo da kroz razmenu znanja i praktičnih iskustava pomognemo svojim partnerima u ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Naša polja delovanja su:

  • Strategija
  • Organizaciona kultura i timski rad
  • Upravljanje promenama
  • Prodaja i marketing
  • Primena i sprovođenje

TEXT PARAGRAPH

You can see how he solves his problems. You can also see what’s wrong. Young children, especially, have enormous creativity, and whatever’s in them rises to the surface in free play.

RECENT PROJECTS