Turizam

Home - Turizam

Turizam je ekonomski sektor koji ostvaruje stalan rast, kako na globalnom tržištu, tako i na lokalnim tržištima, poput našeg.

Mi u ovome vidimo šansu za razvoj pojedinačnih kompanija i biznisa, kako u ovoj oblasti, tako i u povezanim oblastima. Akcenat je na hotelima, destinacijama i na firmama koje planiraju investicije u hotelijerstvo i turizam ili su poslovno povezane sa HT.

Jedan od ciljeva TIM-Serbia tima je doprinos društvu u kome živimo kroz sprovođenje raznovrsnih projekata, koji povezuju turizam i zdravlje. Sarađujemo sa lokalnim stručnjacima, kroz razmenu znanja sa našim partnerima širom sveta.

Trenutni fokus:

Zdravstveni turizam

Investicije

Inostrani gosti – pacijenti

Istraživanje tržišta

TEXT PARAGRAPH

You can see how he solves his problems. You can also see what’s wrong. Young children, especially, have enormous creativity, and whatever’s in them rises to the surface in free play.

RECENT PROJECTS