O nama

Home - O nama

TIM-SERBIA
Tourism Innovation Mission - Serbia
The Leading Experts in Tourism Innovation

Projekat TIM-Serbia je baziran na četiri tačke:

Turizam

Turizam – globalni fenomen. Ekonomski sektor koji beleži značajan i stalan rast na globalnom nivou u poslednjoj dekadi, čak i u vremenima svetske ekonomske krize. Postaje jedan od najvažnijih oblasti poslovanja. Turista je sve više, oni sve više putuju i tako će biti i u narednim decenijama.

Fakultet organizacionih nauka – FON

Fakultet organizacionih nauka – FON, Univerziteta u Beogradu je poznata i priznata obrazovno-naučna institucija, koja se već pola veka bavi izučavanjem organizacionih nauka. Ustanova nastala iz privrede, koja kroz istoriju, pa sve do današnjih dana radi sa privredom i za privredu. Znanja iz oblasti menadžmenta i informacionih tehnologija su danas od ključne važnosti za uspeh pojedinca, organizacija i čitavih društava.

Upravo iz tog razloga smo sa velikom energijom pristupili i sa velikim zadovoljstvom uspešno završili pregovore o partnerstvu sa FON-om, od čijih predavača očekujemo uspešno prenošenje najnovijih dostignuća iz oblasti menadžmenta i informacionih tehnologija, kao i značajne mogućnosti primene ovih znanja u konkretnim projektima u turizmu, hotelijerstvu i biznisu, danas i ovde.

Benchmarking – Austrija

3. Kao primer dobre prakse u sadašnjem i budućem razvoju turizma na našem području, smo uzeli Austriju. Kontinentalnu evropsku državu, sa turističkim proizvodom koji je zasnovan na banjama, jezerima, planinskom turizmu, gradskom turizmu. Zemlju koja sa sličnim brojem stanovnika kao i naša država, ostvaruje preko 20 milijardi US$ deviznog priliva od turizma. Kroz saradnju sa njihovim najpoznatijim konsultantima, želimo da primenimo austrijski know-how u ovdašnjem biznisu.

Potencijal

Pokrenula nas je želja za boljim iskorišćenjem značajnih potencijala za razvoj turizma, ali i povezanih ekonomskih sektora. Turizam svojim razvojem vuče napred i mnoge druge oblasti, kao što su: poljoprivreda, saobraćaj i transport, prehrambena industrija i mnoge druge. Dalje, on svojim razvojem ulepšava kompletnu sliku jedne zemlje i time donosi značajne dugoročne koristi.

Kontakt

  Ime*

  EMAIL*

  PHONE*

  Tema*

  Poruka*

  TEXT PARAGRAPH

  You can see how he solves his problems. You can also see what’s wrong. Young children, especially, have enormous creativity, and whatever’s in them rises to the surface in free play.

  RECENT PROJECTS